Cahiers Lituaniens
Artistes de Lituanie

Portraits d’artistes dont des œuvres marquantes ont illustrées les couvertures ou les pages intérieures des Cahiers Lituaniens :

- Robertas Antinis

- Jan Bułhak 

- M.K. Čiurlionis

- Stasys Eidrigevičius

- Kęstutis Grigaliūnas

- Kazys Kisielis

- Stasys Krasauskas

- Antanas Mončys

- Steponas Šarapovas

- Lionginas Šepka 

- Algirdas Steponavičius

- Vytautas Valius

- Lionginas Virbickas