Cahiers Lituaniens

Roberto Šumano Fondo remiamas vienintelis Lietuvai skirtas žurnalas prancūzųkalba, Cahiers Lituaniens išeina kiekvieną rudenį. Juo siekiama prancūzų skaitytojus geriau supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra, kalba bei literatūra. Jame spausdinami originalūs ne tik prancūzų ir lietuvių, bet ir lenkų, vokiečių, belgų bei italų autorių tekstai.

Turinys lietuvių kalba [PDF]


Cahiers Lituaniens N° 1 - Kisielis